top of page

BOCCONI UNIVERSITY

BEMACS - Bachelor of Science in Economics, Management and Computer Science

BEMACS kesinlikle ders verdiğim en zor üç programdan biri. Sayısal dersler lisans seviyesinin çok üzerinde, aşağıda neden böyle düşündüğümü örnekleriyle anlattım. Özellikle programın ikinci yılındaki "Advanced Mathematics", "Advanced Statistics", "Econometrics" üçlüsü BEMACS'ı bitirilmesi çok çaba gerektiren bir program haline getiriyor. Bu nedenle BEMACS öğrencilerinin dersleri için yardıma ihtiyaç duyması bence çok doğal. Ben de birebir ve grup dersleriyle bu çok zor içerikleri daha kolay ve anlaşılabilir hale getirmeye çalışıyorum. 

Mathematics 30400

BEMACS programındaki ilk matematik dersi. ABD'de ayrı ayrı derslerde işlenen Calculus, Linear Algebra, Topology gibi konuların hepsi mevcut. Ders yenilendikten sonra işlenişte ve sınavlarda ispatın ağırlığı hayli arttı. Bu da son derece mantıklı; çünkü BEMACS derslerinin bir çoğunda son derece zor ispat soruları soruluyor.  İspat ağırlıklı klasik soruların yanında doğru-yanlış ve çoktan seçmeli sorular da var. Her ne kadar içerik çok yoğun olsa da diğer BEMACS derslerine göre daha kolay bir ders. Bu anlamda ilk alışta geçme şansı da yüksek.

BU DERSİN ÖRNEK ANLATIM VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Pandemi sürecindeki online sınavlarda ise hiç uzun ispat sorulmadı. Kısa klasik ve test sorularıyla daha uygulamalı sınavlar yapıldı. 

Bu ders kendi başına zorluk çıkaracak bir ders değil. Ancak bu dersteki konuları iyi öğrenmek özellikle 2. sınıf BEMACS dersleri için önemli. Örneğin, bu dersin sınavlarında çok zor integraller çıkmıyor. Ancak, advanced statistics dersinde öğrencinin integrali çok iyi bildiği kabul edilerek soru soruluyor.  Bu nedenle bu dersteki çalışmalar sonraki BEMACS dersleri için iyi bir yatırım olarak düşünülebilir. 

Statistics 30401

BEMACS'ın ilk istatistik dersi. Standart istatistik ders içeriğini takip ediyor: olasılık, olasılık dağılımları, tahmin, güven aralığı ve hipotez testleri. Ancak gerek soruların kalitesi gerek de R programının başarıyla entegre edilmesiyle şu ana kadar çalıştırdığım en iyi istatistik derslerinden biri olduğunu düşünüyorum. Dersin geniş sınav arşivi öğrencilere çalışırken kolaylık sağlıyor. 

BU DERS İÇİN HAZIRLADIĞIM MOCK EXAM'LER İÇİN TIKLAYINIZ

Macroeconomics, 30409

BEMACS Makroekonomi dersi Bocconi'deki diğer programların makroekonomi derslerine hayli benziyor. Derste kullanılan soru kitabı (Ferraguto) sınavlara hazırlanmak açısından çok önemli, sınavda o kitaptakine benzer sorular çıkıyor. Ders temel olarak IS-LM modeli üzerinde kurulmuş, bu da zaten lisans seviyesindeki makroekonomide hemen her üniversitede böyle. 

Econometrics 30413

BEMACS'ın son derece zor ikinci yıl derslerinden ekonometri, lineer regresyon teknikleri üzerine kurulu. Ancak derste sorulan soruların ağırlığı ABD'deki doktora ekonometri dersleri seviyesinde. İlk kısımda ekonometri konuları tamamen matris tabanlı ve son derece teorik anlatılıyor. İkinci kısımda ise başka lisans ekonometri derslerine benzer bir şekilde somut uygulamalar üzerinden gidiliyor. Sınavda R kodu yorumlama üzerine de soru soruluyor. Ders içeriği çok zor olsa da curve yapıldığında geçme şansı çok artıyor. Bu derste öğrencilerin matrisleri ve olasılık-istatistiği çok iyi bildiği kabul ediliyor. 

Pandemi sürecinde ise hem teorik ağırlık azaltıldı hem de sınavda daha çok uygulamaya yönelik sorular soruldu. Yine de çok çalışma isteyen ve geçmesi zor bir ders. 

BU DERS İÇİN HAZIRLADIĞIM MOCK EXAM'LER İÇİN TIKLAYINIZ

Applied Mathematics 30407

BEMACS'ın ilk advanced mathematics dersi ve bence BEMACS derslerinin en zoru. Öğrencilerime hep söylediğim gibi bu ders mezuniyet önündeki en önemli engellerden biri. Dersin iki temel konusu var, vector spaces ve multivariable function optimization. Sınavlar genelde teorik sorulardan oluşuyor. Kısa sorular bile ispat şeklinde olabiliyor. Dahası çok uzun teorem ispatları çıkıyor. Özetle bu dersin sınavları son derece zor. 

Pandemi sürecinde ise 40 dakikalık online sınavlar yapılıyor. İspat sorulsa bile kısa ve daha basit. Sınav çok daha uygulamalı. Tek dezavantajı sürenin az olması ama buna göre curve de yapılıyor. Yani online sınavda geçme şansı çok daha yüksek, bu da bence BEMACS öğrencileri için büyük bir fırsat.  

BU DERS İÇİN HAZIRLADIĞIM MOCK EXAM'LER İÇİN TIKLAYINIZ

Advanced Statistical Methods 30408

BEMACS'ın ikinci yıl istatistik dersi pek çok lisans öğrencisinin belki yüksek lisansta bile görmeyeceği konuları içeriyor. Öğrenciden istatistik konularının teorik arka planına hakim olması ve teoremleri uygulayabilmesi bekleniyor. Örnek olarak, hemen her lisans istatistik dersinde hipotez testlerinin yalnızca uygulanması beklenirken, bu derste Neyman-Pearson Lemma kullanarak öğrencinin test dizayn etmesi gerekiyor. Meraklısı için çok ilgi çekici bir ders olabilecek iken, zor sınavları ve katı geçme-kalma politikasıyla tekrar tekrar alınan bir derse de dönüşebiliyor.

BU DERS İÇİN HAZIRLADIĞIM MOCK EXAM'LER İÇİN TIKLAYINIZ

Computational Microeconomics 1 30418

BEMACS'ın sadece Oyun Teorisi (Game Theory) üzerine kurulu bu dersi benzerlerinden hayli farklı. Genelde lisans Game Theory derslerinde kesinlikle işlenmeyen matematiksel arka plan bu dersin sınavında sorulabiliyor. Dersin notları matematik doktora öğrencileri için yazılmış gibi, örnek soruları internette arattığınızda University of Wisconsin Economics PhD programındaki bir dersle ortaklıklar olduğu görülüyor. Özetle ders materyali pek de kullanışlı değil. Sınavda geçmek için "normal" sorulara benzeyen iki soruyu eksiksiz çözmek gerekiyor.

Computational Microeconomics 2, 30419

Fundamentals of Computer Science, 30398

bottom of page