top of page

BOCCONI UNIVERSITY

BEMACS 

Statistics 1, 30401

Bu derse yönelik hazırladığım mock exam (prova sınavlara) aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:(Pandemi dönemindeki online sınavların formatı farklıdır)

MOCK EXAM 1

MOCK EXAM 2

MOCK EXAM 3

HİPOTEZ TESTLERİ ÖĞRETİCİ QUIZ

GEÇEN SENEKİ ONLINE QUIZ İÇİN HAZIRLADIĞIM MOCK QUIZ

Statistics 1, 30401

BEMACS'ın ilk istatistik dersi. Standart istatistik ders içeriğini takip ediyor: olasılık, olasılık dağılımları, tahmin, güven aralığı ve hipotez testleri. Ancak gerek soruların kalitesi gerek de R programının başarıyla entegre edilmesiyle şu ana kadar çalıştırdığım en iyi istatistik derslerinden biri olduğunu düşünüyorum. Dersin geniş sınav arşivi öğrencilere çalışırken kolaylık sağlıyor. 

bottom of page