top of page

BOCCONI UNIVERSITY BEMACS Econometrics, 30413

For the solution of a PS question and useful hints please watch the video:

Econometrics, 30413
Bu derse yönelik hazırladığım mock exam (prova sınavlara) aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

MOCK EXAM 1


MOCK EXAM 2

Econometrics, 30413

BEMACS'ın son derece zor ikinci yıl derslerinden ekonometri, lineer regresyon teknikleri üzerine kurulu. Ancak derste sorulan soruların ağırlığı ABD'deki doktora ekonometri dersleri seviyesinde. İlk kısımda ekonometri konuları tamamen matris tabanlı ve son derece teorik anlatılıyor. İkinci kısımda ise başka lisans ekonometri derslerine benzer bir şekilde somut uygulamalar üzerinden gidiliyor. Sınavda R kodu yorumlama üzerine de soru soruluyor. Ders içeriği çok zor olsa da curve yapıldığında geçme şansı çok artıyor. Bu derste öğrencilerin matrisleri ve olasılık-istatistiği çok iyi bildiği kabul ediliyor. 

bottom of page