top of page

BIEM'in temel istatistik dersi son derece kapsamlı. Hipotez testleri dersin en önemli kısmını oluşturuyor. Dersin geniş çalışma ve çıkmış sınav sorusu arşivi işimizi kolaylaştırıyor. Sınavlarda eski sorulara yakın sorular soruluyor. Ancak genelde istatistik derslerinde olduğu gibi formüllerin çokluğu ve Bocconi'nin formül kağıdına izin vermemesi öğrencileri zorlayabiliyor. Bu nedenle derslerde hangi formülün nerede kullanılacağını kavratmaya ve formülleri birbirine dönüştürerek ezberi azaltmaya çalışıyorum. 

bottom of page