BOCCONİ BEMACS

Mathematics 30400

Bocconi Üniversitesi'nin zorluk derecesi yüksek BEMACS programındaki ilk matematik dersi. ABD'de ayrı ayrı derslerde işlenen Calculus, Linear Algebra, Topology gibi konular burada bir derste birleşmiş. Ders yenilendikten sonra işlenişte ve sınavlarda ispatın ağırlığı hayli artmış. Bu da son derece mantıklı; çünkü BEMACS derslerinin bir çoğunda son derece zor ispat soruları soruluyor. Hal böyleyken öğrencilerin programa uyum sağlamaları açısından ispat yapmaya ne kadar erken alışırlarsa o kadar iyi. İspat ağırlıklı klasik soruların yanında İtalyan tarzı doğru-yanlış ve çoktan seçmeli sorular da var. Her ne kadar içerik çok yoğun olsa da diğer BEMACS derslerine göre daha kolay bir ders. Bu anlamda ilk alışta geçme şansı da yüksek.

Statistics 30401

BEMACS'ın ilk istatistik dersi standart istatistik ders içeriğini takip ediyor: olasılık, olasılık dağılımları, tahmin, güven aralığı ve hipotez testleri. Ancak gerek soruların kalitesi gerek de R programının başarıyla entegre edilmesiyle şu ana kadar çalıştırdığım en iyi istatistik derslerinden biri olarak öne çıkıyor. Dersin geniş sınav arşivi öğrencilere çalışırken kolaylık sağlıyor. 

Econometrics 30413

BEMACS'ın son derece zor ikinci yıl derslerinden ekonometri, lineer regresyon teknikleri üzerine kurulu. Ancak derste sorulan soruların ağırlığı ABD'deki doktora ekonometri dersleri seviyesinde. İlk kısımda ekonometri konuları tamamen matris tabanlı ve son derece teorik anlatılıyor. İkinci kısımda ise başka lisans ekonometri derslerine benzer bir şekilde somut uygulamalar üzerinden gidiliyor. Sınavda R kodu yorumlama üzerine de soru soruluyor. Ders içeriği çok zor olsa da notlamada ortalama dikkate alındığında geçme şansı çok artıyor.

Applied Mathematics 30407

BEMACS'ın 2. yıl ileri matematik derslerinin ilki olan bu ders tamamen ispat üzerine kurulu. Dersin ilk bölümü vektör uzayları (vector spaces) üzerine ispat yapabilmeyi gerektiyor. Ancak buradaki ispatlar görece uygulamalı denebilecek düzeyde. İkinci bölümde ise çok değişkenli kalkülüs (multivariable calculus) ispatları var. Sınavda ispatı son derece uzun teoremler sorulabiliyor. Bu da ne yazık ki öğrencileri teorem ispatlarını ezberlemeye itiyor. Bu ders için BEMACS'ın en gereksiz derecede zor dersi diyebilirim.

Advanced Statistical Methods 30408

BEMACS'ın ikinci yıl istatistik dersi pek çok lisans öğrencisinin belki yüksek lisansta bile görmeyeceği konuları içeriyor. Öğrenciden istatistik konularının teorik arka planına hakim olması ve teoremleri uygulayabilmesi bekleniyor. Örnek olarak, hemen her lisans istatistik dersinde hipotez testlerinin yalnızca uygulanması beklenirken, bu derste Neyman-Pearson Lemma kullanarak öğrencinin test dizayn etmesi gerekiyor. Meraklısı için çok ilgi çekici bir ders olabilecek iken, zor sınavları ve katı geçme-kalma politikasıyla tekrar tekrar alınan bir derse de dönüşebiliyor.

Computational Microeconomics 1 30418

BEMACS'ın sadece Oyun Teorisi (Game Theory) üzerine kurulu bu dersi benzerlerinden hayli farklı. Genelde lisans Game Theory derslerinde kesinlikle işlenmeyen matematiksel arka plan bu dersin sınavında sorulabiliyor. Dersin notları matematik doktora öğrencileri için yazılmış gibi, örnek soruları internette arattığınızda University of Wisconsin Economics PhD programındaki bir dersle ortaklıklar olduğu görülüyor. Özetle ders materyali pek de kullanışlı değil. Sınavda geçmek için "normal" sorulara benzeyen iki soruyu eksiksiz çözmek gerekiyor.